Sistem de management al clădirii (Building Management System-BMS)

Clădirile moderne au infrastructura necesară care le permite adaptarea permamentă la schimbarea condiţiilor având ca rezultat utilizarea eficientă a resurselor energetice, îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi creşterea gradului de securitate a celor ce o ocupă.

Gama de servicii BMS

  • Sisteme de control al iluminării şi eficientizarea consumului de energie.
  • Soluţii personalizate de securitate prin reducerea factorului uman în administrarea clădirii (supraveghere video, detectare şi alarmare la efracţie, protecţie împotriva incendiilor, corelarea între sistemul de evacuare al fumului etc.)
  • Sisteme avansate de comunicaţii – videofonie, Intranet, Internet, poşta electronică, TV prin cablu cu circuit închis etc.;
  • Management facil al clădirii – posturi centrale de colectare, procesare şi transmitere a datelor.
bms

Te putem ajuta la proiectarea unei clădiri cu o eficiență energetică sporită.

Avem soluții pentru reducerea consumului de energie.

Pin It on Pinterest

Share This