Atestările  Cristalin Project Management


 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 • ANRE A – pentru “încercări de echipamente şi instalaţii electrice.”
 • ANRE B – pentru “proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4kV.”
 • ANRE C1A – pentru “proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV.”
 • ANRE C2A – pentru “executare de linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4kV ÷ 20 kV.”

anre

 

CertRom: Organism de certificare a sistemelor de management al calităţii

 • ISO9001: 2008 – Sistem de management al calităţii
 • ISO14001: 2005 – Sistem de management de mediu

 

ISC: Inspectoratul de Stat in Construcții

 • Autorizatie laborator de analize și încercări in construcții – Grad II

 

ISU: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

 • Autorizatie pentru instalare si întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

 

Atestate personal


 • ANRE grad 2, 3, 4 proiectare şi execuţie.
 • Certificat de atestare profesională în iluminat, CAPI total – iluminat interior şi exterior.
 • Cursuri postuniversitare de Perfecţionare Profesională în Tehnica Iluminatului;
 • Cursuri postuniversitare de Perfecţionare în Luminotehnică.
 • O serie de Certificate de atestare eliberate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, documente ce vin să valideze profesionalismul echipei Cristalin Project Management.

Pin It on Pinterest

Share This