Politica de calitate

Cristalin Project Management se preocupă permanent de menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat al calităţii, mediului şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Compania este direct interesată să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor, prevenirea poluării mediului precum şi prevenirea rănirilor, conformarea cu legislaţia de mediu şi cu cea de sănătate şi securitate ocupaţională curentă aplicabilă în domeniu, precum şi cu alte cerinţe aplicabile.

Cristalin Project Management s-a angajat să respecte cerinţele şi standardele Sistemului de Management al Calităţii.

Misiunea asumată de compania Cristalin Project Management este aceea de a menţine nivelul înalt al culturii organizaţionale şi integrarea treptată în cultura europeană din perspectiva calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Obiectivele generale de calitate, cele care asigură cadrul adecvat pentru transpunerea în obiective specifice, vizează, în principal:
a) instruirea personalului şi conştientizarea acestuia pentru creşterea nivelului de competenţă, în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor prestate.
b) creşterea permanentă a încrederii şi mulţumirii clienţilor.
c) menţinerea în funcţiune şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională.

  • cristalin ceea ce conteaza var 2

  • cristalin ceea ce conteaza var 1

Pin It on Pinterest

Share This